Välkommen till Brinkab AB

Vår huvudsakliga inriktning är att mot industrisektorn genomföra bygguppdrag, från tidiga utredningsskeden till färdig anläggning.

Vår specialkompetens finns inom om- och tillbyggnader samt industriservice och ställningar.

  • Nybyggnation
  • Tillbyggnad
  • Ombyggnad
  • Renovering
  • Rivning
  • Totalentreprenader
  • Ställningsarbeten